Procesul de atestare – oportunitate sau provocare…..

La data de 17.02.2022, în incinta Grădiniței creșă nr. 153 s- desfășurat consiliul profesoral cu genericul “Atestarea cadrelor didactice în anul de studii 2021 -2022”.
În acest an au solicitat să participe la procesul de atestare trei cadre didactice; două pentru confirmarea gradului didactic  un cadru didactic a aspirat spre conferirea gradului didactic doi.
Conform Regulamentului de atestare, cadrele didactice au avut de dst răspuns unui studiu de caz, care a fost elaborat de membrii comisiei de atestare din incinta grădiniței.
Studiind documentele de politică educațională, avînd în spate o vastă experiență de muncă, educatorii au dat dovadă de abilități, îndemânare, capacități și atitidine față de provocările înaintate.
Sau descurcat bine, ceia ce le oferă posibilitatea de a merge la etapa următoare.
Succese mari tuturor, să tindeți spre noi aspirații.