Descrierea instituţiei Instituţia de educaţie timpurie nr. 153, ”Steluţa” situată în mijlocul sectorului Botanica, la intersecţia străzilor Cuza Vodă și bulevardul Dacia, este o grădiniţă cu oameni mărinimoşi şi profesionişti, unde se depune mult suflet la educarea şi creșterea copiilor de vârstă preşcolară.
Instituţia de educaţie timpurie Nr.153 „Steluţa” a fost fondată la 23 februarie 1976. Capacitatea instituţiei este de 14 grupe cu un număr de 250 de locuri conform normelor sanitare şi proiectului de construcţie.Instituţia de educaţie timpurie nr. 153 ”Steluţa” îşi desfăşoară activitatea, într-o clădireconstruită după proiect-tip şi respectă cerinţele şi regulile securităţii anti-incendiare, normele sanitare, standardele de infrastructură şi dotare, aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi alte structuri centrale de specialitate, deţine autorizaţie sanitară de funcţionare de la Centrul de sănătate publică din municipiul Chişinău.Instituţia de educaţie timpurie nr. 153 ”Steluţa” este o GRĂDINIȚĂ modernă cu mobilier nou, cu 14 săli de clasă ce oferă spații generoase, luminoase, calde cu diverse materiale didactice, jocuri şi jucării pentru activităţile cu copiii. Activităţile interesante sunt zilnic organizate de educatori pasionaţi de munca în grădiniţă, care depun mult efort pentru pregătirea copiilor pentru viaţă, societate şi şcoală. Jucăriile, materialele şi echipamentele pentru dezvoltarea şi învăţarea copiilor sunt adecvate vârstei şi nivelului de dezvoltare al copilului, asigură stimularea acestora şi le oferă ocazia să-şi exprime opţiunile şi să-şi dezvolte creativitatea. Ele sunt inofensive prin formă, dimensiuni sau natura materialului.
Instituţia dispune de dormitoare la fiecare grupă, cu paturi pentru fiecare copil pentru somnul de zi, de săli de baie renovate şi dotate cu inventarul necesar pentru respectarea igienei personale, de bufet cu veselă separată pentru fiecare copil.
Spaţiile (vestiarele) pentru întâlniri cu părinţii sau persoane din afara instituţiei sunt amenajate primitor şi atractiv, pentru a încuraja şi promova comunicarea şi valorile familiei şi pentru a stimula implicarea acestora în programul de activitate al instituţiei.
Muzica şi dansul, educaţia fizică zilnic, conform unui orar prestabilit se organizează în sala de muzică de conducători muzicali cu experiență. sala de muzică dispune de inventarul și atributele necesare pentru organizarea activităţilor de muzică şi sport.
Pentru asistenţa medicală a copiilor în instituţie, chiar la intrare este amenajat şi dotat cu medicamente şi inventar medical, cabinetul medical şi izolatorul. Supravegherea medicală a copiilor este în permanenţă în vizorul asistentei medicale, care cu multă grijă acordă primul ajutor fiecărui copil din instituţie.
Grădiniţa dispune de bucătărie proprie, cu spaţii pentru prepararea bucatelor şi depozite pentru păstrarea produselor alimentare. Bucatele gustoase şi apetisante sunt pregătite după un meniu diversificat de bucătari iscusiţi. Copiii în grădiniţă sunt alimentaţi de 4 ori în zi
Grădiniţa dispune de spălătorie proprie, unde zilnic se spală lenjeria de pat a copiilor şi se schimbă săptămânal sau la necesitate pentru a respecta normele de igienă personală a copiilor.
Spaţiul creat pentru desfăşurarea activităţilor în aer liber asigură dezvoltarea, învăţarea activă a copilului, fără risc de accidente şi îmbolnăviri. Astfel, pentru activităţile în aer liber, instituția deispune de 13 verănzi de joacă, nisipare, topogane, balansoare, bănci, răzoare de flori, teren de sport.
Instituţia de educaţie timpurie nr.153”Steluţa” funcţionează continuu, pe durata întregului an, cu o vacanță în perioada de vară pentru realizarea lucrărilor de igienizare, dezinsecţie, de reparaţii curente şi/sau capitale, acordarea concediilor personalului instituției conform Codului muncii.
 

Misiune-viziune

 MISIUNEA  INSTITUŢIEI

Identitatea Instituţiei de educaţie timpurie

Instituţiei de educaţie timpurie  nr. 153 ”Steluţa” este o instituţie de educaţie, care oferă servicii educaţionale de calitate, complexe si echilibrate pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă,  axate, în special, pe activităţi alese de copii.

Filosofia instituţiei 

Cooperarea, colaborarea şi parteneriatul veritabil între toţi subiecţii educaţionali (copii, cadre didactice, manager şi părinţi) indiferent de etnie, religie, rasă, sex, preferinţe politice prin utilizarea celor mai moderne tehnologii educaţionale şi informaţionale.

Scopuri fundamentale 

Asigurarea unei calităţi înalte a serviciilor educaţionale oferite copiilor, membrilor comunităţii.

Crearea de condiţii optime pentru activitatea educaţională, ce asigură autoperfecţionare, dezvoltare instituţională durabilă.

Asigurarea unui nivel înalt al relaţiilor interpersonale (copii, cadre didactice, manager şi părinţi),  al naturii şi calităţii experienţei de învăţare ce va asigura îmbunătăţirea culturii organizaţionale.

VIZIUNEA  INSTITUŢIEI

Motto: „Este uşor să înveţi a merge. Important  este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.”

În ultimul timp s-a produs o schimbare în viziunea asupra copilului şi rolul lui în propria educaţie. Această nouă viziune pune accent pe educaţia timpurie şi pe asigurarea calităţii în învăţământul preşcolar. Preşcolarii sunt primii beneficiari ai investiţiilor societăţii, dar şi viitorii adulţi, cei care trebuie să fie capabili să continue dezvoltarea societăţii.

Instituţia de educaţie timpurie  nr.153 ”Steluţa” îşi  propune să devină unul din liderii educaţionali pentru populaţia de copii de vârstă timpurie şi preşcolară din  municipiul Chişinău ce ar asigura:

Ø aplicarea eficientă şi corectă a Standardelor de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere la 7 ani, a Instrumentului de monitorizare a pregătirii copilului de şcoală cât şi a Standardelor Profesionale Naţionale pentru Cadrele Didactice din instituţiile de educaţie timpurie;

Ø menţinerea unui mediu favorabil şi stimulativ, în care fiecare copil ar fi încurajat să-şi dezvolte abilităţile, talentele şi aptitudinile sale;

Ø sprijinirea copilului în achiziţionarea de  cunoştinţe,  capacităţi,  deprinderi şi  atitudini  necesare  dezvoltării multilaterale şi pregătirii pentru integrarea în activitatea şcoală;

Ø implicarea mai activă a familiei (părinţii/îngrijitorii copiilor ca parteneri în educaţie) şi a comunităţii (ca resursă şi sprijin permanent) în dezvoltarea şi educarea copiilor.

 

Cadre didactice Colectivul instituției de educație timpurie nr. 153 ”Steluța” este alcătuit din personal de conducere, personal nedidactic (administrativ-gospodăresc, auxiliar și de deservire). Cadrele didactice din instituție au o pregătire bună de specialitate confirmată prin experiență, studii superioare și grad didactic

Număr total de cadre de conducere și didactice alcătuiește.

Director  – 1 unitate

Metodist  – 1 unitate

Educatori  22 unități

Conducător de muzică – 1 unități

Performanţa profesională

Studii

Studii superioare preșcolare19 cadre

Studii superioare pedagogice 18 cadre

Studii medii speciale 3 cadre

Grad managerial şi didactic:

grad managerial  I (unu)  – 0 cadru

grad didactic superior  – 0 cadre

grad didactic I (unu) – 5 cadre

grad didactic II (doi) -14 cadre

Cursuri de recalificare 2 cadre

Număr total de personal nedidactic

Asistentă medicală – 1

Studii medii speciale, categorie superioară

Număr total de personal administrativ, gospodăresc, auxiliar şi de deservire

şef responsabil pe problemele de gospodărie – 1

magaziner – 1

bucătar – șef – 1

bucătari -1

bucătari auxiliari -1

spălători veselă -1

spălători lenjerie-1

ajutori de educator – 14

dădacă sanitară-0

lucrători de deservire a blocului-1

paznici-3

 

Proiecte investiţionale Renovarea bucătăriei a fost sponsorizată de Fundația Olandeză „AKSAI” prin intermediul Fundației „CHILD CARE  MOLDOVA”
Proiecte educaţionale Parteneriat cu şcoala nr.90, liceul „Nicolae Iorga”, Comisariatul de poliţie „ABC rutier”, Petrom Moldova SRL „Petrom pentru siguranța copilului tău”
CONTACTE Instituţia de educaţie timpurie nr. 153 ”Steluţa” este o instituție care oferă servicii educaționale pentru copii cu vârsta  antepreșcolară de la 2,5 ani și vârsta preșcolară de la 3 la  6/7 ani și este de tipul creșă-grădiniță.

Instituţia de educaţie timpurie Nr.153 „Steluţa”  a  fost fondată la 23 februarie 1977 aparţinând Asociaţiei de Producţie „Lapte” din or. Chişinău. Capacitatea instituţiei conform proiectului este de 14 grupe cu un număr de 250 de locuri conform normelor sanitare.

Adresa juridică a Instituţei de educaţie timpurie nr. 153 ”Steluţa”:

Municipiul Chișinău,  bd. Dacia, 36/2, tel. 022-76-69-22

e-mail: botanica.gradi153@gmail.com

limba de instruire: română

Programul de activitate al instituţiei de educaţie timpurie nr. 153

Instituţia de educaţie timpurie nr. 153 ”Steluţa” activează cu un program de activitate prelungit (12 ore).

Instituția, pe lângă serviciile educaționale standard, oferă și servicii de îngrijire – de alimentație, asistență medicală, supraveghere și somn.

Programul de activitate al instituţiei de educaţie timpurie nr. 153 ”Steluța” este stabilit de către fondator –  Primăria municipiului Chişinău: 7.00-19.00.

Programul săptămânal de lucru al instituţiei de educaţie timpurie nr. 153 ”Steluţa” este de 5 zile, cu 2 zile de odihnă.

Regimul zilei și durata aflării copilului/copiilor în instituție este întocmit de către administraţia instituției în baza recomandărilor medicale. Cu titlu de excepție, copilul poate fi adus şi luat la orice altă oră decât cea prevăzută în regimul zilei, printr-o înţelegere prealabilă întrepărinţi/ reprezentanţiilegali  cu educatorul și/sau administrația instituției.